درباره‌‌ی يكي از ما نفر بعد است

در ادامه رمان "يکي از ما دروغ مي‌گويد" يک بازي پيامکي خطرناک در دبيرستان بيويو به راه مي‌افتد. سال گذشته در حومه سن ديگو يک نرم افزار شايعه پراکني منجر به مرگ فردي شد و چند برنامه شايعه پراکني کوچک آن را سرمشق خود قرار دادند. اين بار فردي ناشناس پيامي حاوي بازي جرأت يا حقيقت براي دانش آموزان بيويو مي‌فرستد و هيچ‌کس از آن در امان نيست. اگر حقيقت را انتخاب کنيد يا جواب ندهيد يکي از رازهايتان برملا مي‌شود. اگر جرئت را انتخاب کنيد و مأموريت آن را انجام دهيد جان سالم به در مي‌بريد. اوايل اين بازي سرگرم کننده است تا اين‌که منجر به مرگ يک دانش آموز مي‌شود. اين مرگ تصادفي بوده يا يک قتل؟ دو دانش‌آموز سال سومي به نام‌هاي ميو و ناکس درگير پيدا کردن دست‌هاي پشت پرده اين بازي مي‌شوند. چهار نفر بيويو هم در داستان حضور پيدا مي‌کنند اما پايه اين داستان بر مبناي اتفاقات خانوادگي و مشکلات فردي سه شخصيت اصلي است.

آخرین محصولات مشاهده شده