درباره‌‌ی وان پیس 5

زنگ‌ها براي چه کسي به صدا در مي‌ايد؟ روزي روزگاري، اوسوپ فقط يک بچه بود که همه اهالي دهکده رو مي‌خندوند و ادعا مي‌کرد کاپيتان دزدان درياييه. اون، صبح به صبح بيدار مي‌شد و مردم را با داد و فرياد اين که "دزدان دريايي اومدن" از خواب بيدار مي‌کرد! تا اين که يک روز دزدان دريايي واقعي در ساحل لنگر انداختن... حالا اوسوپ، مورد حمله گروه دزدان دريايي گربه سياه، يکي از مخوف‌ترين و بيرحم‌ترين دزدان دريايي قرار گرفته و نامي سارق زولو و لوفي با قدرت کشساني خودش، به کمک اوسوپ اومدن. در اين جا قراره اوسوپ بفهمه که چه‌طور يک دزد دريايي واقعي ايستادگي مي‌کنه و اصلا معناي دزد دريايي ولقعي چي هست؟! همسايه‌هاي اون تا يک ميليون سال ديگه هم اين رو باور نمي‌کنن...

آخرین محصولات مشاهده شده