درباره‌‌ی هنر اسلامي

(تالبوت رايس)، خاور‌شناس و باستان‌شناس انگليسي، در اين اثر زيبا با وسعت معلومات و همت بلند خود توانست مجموعه با ارزشي از آثار هنر اسلامي را گرد آورد. نويسنده، سير تاريخ هنر اسلامي را، از نخستين سال‌هاي ظهور اسلام تا اواخر دوره صفويه، بررسي كرده است. تقسيم منطقه‌اي و زماني آثار اسلامي، همراه با تصاوير زيبا، بر ارزش علمي اين كتاب افزوده است.

آخرین محصولات مشاهده شده