درباره‌‌ی نينجاي بي‌نظير (ناروتو 10)

در حالي که تنها چند مسابقه از مرحله ي مقدماتي سومين بخش امتحانات انتخابي نينجا باقي مانده است مبارزه اي که همه منتظرش بودند بين ،گارا نينجاي مرموز صدا و راک لي نينجاي سرسخت و جدي کونوها آغاز مي.شود آيا خونخواهي گارا و قدرتهاي عجيبش در دست کاري ،شن براي لي تحمل ناپذير خواهد بود؟ يا اينکه آيا لي ميتواند ثابت کند که فداکاري و وجدان کاري شگفت انگيزش براي اينکه به نينجايي بينظير تبديل شود کافي است؟

آخرین محصولات مشاهده شده