درباره‌‌ی نوادگان

ميلي، اوبري و جونا استوري پسر عمو هستند، اما آنها به سختي يکديگر را مي شناسند، و حتي هرگز مادربزرگ خود را نديده اند. او ثروتمند و گوشه گير بود و قبل از اينکه پدر و مادرشان به دنيا بيايند از ارث بردند. بنابراين وقتي هر يک از آنها نامه اي دريافت مي کنند که از آنها دعوت مي کند تا تابستان در استراحتگاه جزيره او کار کنند، شگفت زده مي شوند و کنجکاو مي شوند.

آخرین محصولات مشاهده شده