درباره‌‌ی نمايش خلاق حركات حيوانات (16 كارت)

كودكان به فعاليت جسمي هر روزه نياز دارند. گاهي گنجاندن ورزش در برنامه‌ي شلوغ روزانه و در محيط بسته دشوار است. با كارت‌هاي نمايش خلاق حركات حيوانات مي‌توانيد 20 دقيقه فعاليت جسمي را به شكل سرگرمي و نمايش در برنامه‌ي روزانه‌ي كودك بگنجانيد.

آخرین محصولات مشاهده شده