درباره‌‌ی نا‌محدود (مغزتان را تقويت كنيد همه‌چيز را سريع‌تر ياد بگيريد و به انتظارات خود در زندگي بيفزاييد)

- مغز شما قدرتمند‌ترين تکنولوژي در جهان است. اما قبل از خواندن اين کتاب، به اين قدرت پي نمي بريد. - به رغم گفته ديگران، محدوديتي نداريد. شما توانمندي بالقوه تمام نشدني داريد. با خواندن اين کتاب مي توانيد: بر ذهن خود مسلط شويد. بر ميزان بهره وري خود بيفزاييد. به انگيزه اي تمام نشدني دست پيدا کنيد. ذهن خود را شفاف کنيد. بر توجه خود بيفزاييد. همه چيز را ياد بگيريد.

آخرین محصولات مشاهده شده