درباره‌‌ی موش‌ها و آدم‌ها

جورج و لني دو كارگر كوچنده‌اند. يكي زبروزرنگ و حامي خصلت است ديگري بسيار زورمند اما سبك مغز، و در نتيجه خطرناك. اين كتاب داستان روابط ‌آن‌‌ها با هم است در كشاكش با قهر تقدير شرح روياي زندگي با ثبات و از حرمان تنهايي ‌آزاد ‌آنهاست كه با توانايي شيوه‌اي بس دلنشين وصف شده است. داستان اين حرمان زماني پايان مي‌پذيرد كه گزند توان جسماني لني عاقبت از اختيار بيرون مي‌شود و دست سرنوشت روياي مشتاقان را در هم مي‌مالد.

آخرین محصولات مشاهده شده