درباره‌‌ی مهارت‌هاي نرم چيست و چطور آموزش ببينيم

بين انتظارات كارفرمايان و اين واقعيت كه جوانان بااستعداد و نوپاي امروزي چگونه در محل كار ظاهر مي‌شوند شكاف روبه‌رشدي وجود دارد. نسل جوان امروزي احتمالا با به‌روزترين و بهترين مهارت‌ها و ترفندها خود را ارائه مي‌دهند. در واقع به نظر مي‌رسد كه بسياري از آنان در حوزه‌هاي مورد علاقه و تمركز خود نوعي قدرت فراطبيعي كسب كرده باشند. اما مسئله‌اي كه اغلب اوقات از آن غافل‌اند مجموعه اصولي است كه بسياري از آن به عنوان مهارت‌هاي نرم ياد مي‌كنند.

آخرین محصولات مشاهده شده