درباره‌‌ی من گاندي هستم (آدم‌هاي معمولي دنيا را تغيير مي‌دهند)

من گاندي هستم و آرام و با ملايمت دنيا را تکان خواهم داد.

آخرین محصولات مشاهده شده