درباره‌‌ی من مامان و بابام رفتن سفر دور (قصه‌هاي كشتي فيروزه‌اي 2)

اقيانوس‌هاي بزرگ و آرام دلشان قصه‌ها و رازهاي زيادي دارند. يکي از اين قصه‌ها، قصه کشتي فيروزه‌اي ست. يک کشتي بزرگ که از سال‌هاي پيش در اعماق اقيانوس پهلو گرفته و همان‌جا آرام و بي‌صدا براي خودش نشسته. هشت پاي خانم و هشت پاي آقا با يک عالم بچه ديگه در اين کشتي زندگي مي‌کنند. مي‌خواهيد داستان اين کشتي را بدانيد؟

آخرین محصولات مشاهده شده