درباره‌‌ی محدوديت صفر براي خانواده هواوپونوپونو (روش باستاني و شفابخش بوميان هاوايي براي بهبود بخشيدن به روابط بخشش و عشق)

تاكنون به اين موضوع انديشيده‌ايد كه چرا هر چي براي داشتن روابط بهتر عاطفي، خانوادگي يا دوستانه تلاش مي‌كنيد ولي روز به روز اوضاع بدتر مي‌شود؟! هيچ انديشيده‌ايد شايد مشكل شما در روابط كنوني شما نباشد، شايد اين مشكلات ريشه در گذشته شما داشته باشد! شما اتفاق‌هاي زمان گذشته خود را نبخشيده‌ايد و آن گذشته را بارها و بارها به زندگي كنوني خود به شكل‌هاي متفاوت دعوت كرده و آن را دوباره تجربه مي‌كنيد. اين كتاب به شما كمك مي‌كند با روش هواپونوپونو، گذشته خود را ببخشيد و از تجربيات خود سپاسگزار باشيد و زندگي حال و روابط كنوني خود را تغيير دهيد.

آخرین محصولات مشاهده شده