درباره‌‌ی متد (سيستم گرون هلم) نمايش‌نامه

ما به دنبال يه آدم خوب نمي‌گرديم كه از ديد مردم شارلاتان و عوضي باشه. آن‌چه كه ما به دنبالش‌ايم، يه شارلاتان عوضيه كه از ديد مردم آدم خوبيه. تركيبي از درام و كمدي كه با نقدي روان‌كاوانه زندگي روزمره افراد را بررسي مي‌كند.«سيستم گرون هلم» نمايش‌نامه‌اي غني و پر اهميت است كه به واكاوي انسان مي‌پردازد و مخاطب از هر سني كه باشد، با ديدن اين نمايش مي‌تواند لذت ببرد.

آخرین محصولات مشاهده شده