درباره‌‌ی لیبرالیسم

ليبراليسم كلاسيك چيست و يك ليبرالِ كلاسيك چگونه به جهان مي‌نگرد لودويگ فون ميزس، كه خود از متفكران برجسته مكتب ليبراليسم است، در كتاب «ليبراليسم» به‌صورتي موجز و روشن به اين پرسش پاسخ مي‌دهد. كتاب «ليبراليسم» يك كتاب مختصر و مفيد و جمع‌وجور درباب ليبراليسم كلاسيك و خطوط و مباني اصلي آن است. كتاب «ليبراليسم» كتابي مفيد براي دانشجويان فلسفه سياسي و نيز مناسب براي همه كساني است كه مي‌خواهند با اصول اوليه و اساسي و مهم ليبراليسم كلاسيك، به‌ويژه مكتب اتريش، يك آشنايي مقدماتي پيدا كنند و با ديدگاه‌هاي يكي از متفكران برجسته اين مكتب و تعريف و تلقي او از ليبراليسم آشنا شوند. متن اصلي كتاب «ليبراليسم» نخستين بار در سال 1927، با عنوان Liberalismus، به زبان آلماني منتشر شده است. نگارش و انتشار كتاب «ليبراليسم» چنانكه در مقدمه مهدي تديني بر ترجمه فارسي اين كتاب اشاره شده، با دوراني حساس و بحراني و پرتلاطم از تاريخ اروپا همزمان بوده است؛ دوراني كه آرامش از اروپا رخت بربسته و طوفان آغاز شده است. در اين دوران، فاشيسم در ايتاليا پا گرفته بود و پايه‌هاي خود را محكم مي‌كرد و كمونيسم نيز، بعد از استيلايش بر روسيه، در حال گسترش در جهان بود. ردّ اين رويدادها به‌نحوي در كتاب «ليبراليسم» مشهود است اما اين كتاب، ضمن نسبت‌اش با زمانه‌اي كه در آن نوشته و منتشر شده است، هنوز هم حرفي براي گفتن دارد و كتابي است همچنان خواندني و كاربردي براي ورود به مباحث مطرح در ليبراليسم كلاسيك و آشنايي اوليه با ديدگاه‌هاي فون ميزس و چارچوب نظري مكتب اتريش.

آخرین محصولات مشاهده شده