درباره‌‌ی بازي فكري لپف

بازي لپف يک بازي گروهي و خنده دار است، حرف زدن با لپ هاي باد کرده اصلا کار آساني نيست و به همين دليل موقع حرف زدن بسيار خنده دار خواهيد شد.در اين بازي افراد به دو گروه تقسيم مي شوند و با قرار دادن يک دهان باز کن در دهان بازي شروع مي شود. تعدادي کارت وجود دارد که بر روي هر يک کلمه يا جمله اي نوشته شده است و فردي که دهان باز کن در دهان دارد بايد نوشته روي کارت را بگويد و هم گروهي ها بايد آن را حدس بزنند. در انتها گروهي برنده است که بيشترين حدس را زده باشد

آخرین محصولات مشاهده شده