درباره‌‌ی قصه‌هاي من و مامان (جلد 1)

باباي من در كشتي كار مي‌كند به همين خاطر بايد بيشتر وقت‌ها در دريا باشد. سفر‌هايش از خليج‌فارس و درياي عمان كشورمان شروع مي‌شود و مي‌رود تا جاهاي خيلي دور دنيا. اين سفر‌ها خيلي طول مي‌كشد و در اين مدت من و مامان خيلي تنها هستيم. من و مامانم باهم خيلي دوست هستيم. گاهي سر به سر هم مي‌گذاريم. هر وقت شيطاني مي‌كنم او جواب مرا با زبان خود مي‌دهد.

آخرین محصولات مشاهده شده