درباره‌‌ی قتل با مسئوليت محدود

کتاب "قتل با مسئوليت محدود" متفاوت‌ترين اثر "جک لندن" است که هم موضوعش توجه‌برانگيز است و هم نگارشش با نوشته‌هاي ديگر لندن تفاوت دارد. اين‌بار سخن از برف و دريا و قطب نيست؛ سخن از مشکل بزرگي است که جامعه‌ي معاصر با آن روبه‌روست: تروريسم. رماني است مهيج توام با طنزي سياه که موضوعيش تاريخ مصرف ندارد. به مسائلي مي‌پردازد که هميشه و همه جا دغدغه‌ي جامعه و نهادهاي مدني بوده و خواهد بود. مسائلي چون: تروريسم، سرکوب انديشه، مطلق گرايي اخلاقي و سياسي و تبديل ايدئولوژيست‌هاي آرمان‌گرا به ديکتاتورهايي قدرت طلب.

آخرین محصولات مشاهده شده