درباره‌‌ی علوم (دانشنامه مدرسه)

قدرتمندترين سلاح بشر، علم، انسان را از خرافات رها ساخته و کيفيت زندگي را براي وي بالا مي‌برد. اين مجلد از سري مجلدات جامع ?? جلدي گنج دانش سفري مهيج به اکتشافات علمي است. چيدمان مطالب در اين کتاب موضوعي است و اطلاعاتي درباره موضوعاتي چون علم حيات، علم مواد، علم فيزيک، علم کره زمين و فضا بيان‌شده است. اين مجموعه بومي‌سازي شده و اين بدان معنا است که اطلاعاتي درباره نخبگان، دانشمندان و فرهيختگان ايراني، اختراعات و دستاوردهاي علمي ايرانيان در تمامي رشته‌هاي دانش از زمان باستان تا کنون ارائه‌شده است.

آخرین محصولات مشاهده شده