درباره‌‌ی عطر ‍(سرگذشت 1 قاتل)

دوران طلايي و شکوهمند عطرسازي در فرانسه؛ دوران درخشش زندگي اشراف‌زادگان در قصرها و باغ‌هاي خيره کننده‌شان؛ و داستان جنايت‌هاي رعب‌آوري که خواب و خوراک را از همه گرفته است از فقيران و بيچارگان گرفته تا ثروتمندان و اشراف و مقامات سياسي و مذهبي فرانسه قرن هجدهم. در هم تنيدگي تاريخ و قتل و جنايت؛ آميزش جادو و صنعت و تجارت معجوني به شکل رمان که خواننده را تا پايان با خود ميکشاند و همانند عطرهايي جادويي شامه او را تا مدت‌ها پر مي‌کند.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آخرین محصولات مشاهده شده