درباره‌‌ی عشق و زباله

در سال 1948 چکسلواکي تحت حکومت ديکتاتوري کمونيستي قرار گرفت و ايوان کليما به عنوان نويسنده‌اي جوان خيلي زود در صف منتقدان حکومت درآمد و انتشار آثارش به مدت بيست سال ممنوع گرديد. اما همچنان مي‌نوشت و آثارش را به صورت نسخه‌هاي دستي منتشر مي‌کرد. او يکي از اعضاي گروه نويسندگان روشنفکر، شامل؛ واسلاوهاول، ميلان کوندرا ويوزف اشكورتسکي بود که نماد مقاومت چک در برابر نظام ديکتاتوري حاکم بود. بسياري از منتقدان، او را پس از ميلان کوندرا مهم‌ترين نويسنده چک مي‌دانند. با فروپاشي حکومت کمونيستي در سال 1989، از اين نويسنده صدهزار نسخه رمان در پيش رو، "عشق و زباله" به فروش رفت. نوشته‌هاي او داراي مضامين عالي آزادي، صداقت، عشق، خيانت، نااميدي‌ها، سياست و دروغ‌هاي حکومت کمونيستي و نيز فضاي مخرب اخلاقي در دوران آزادي پس از کمونيسم است.

آخرین محصولات مشاهده شده