درباره‌‌ی ضربه آزاد (مدرسه فوتبال)

جيمز مدت‌ها بازيکن تيم يونايتد بوده.اما حالا به اين نتيجه رسيده که نمي‌خواهد فوتبال را به طور حرفه‌اي دنبال کند. مشکل اين‌جاست که همه توقع دارند که او هم مانند پدرش که يکي از ستاره‌هاي فوتبال انگليس بوده، هميشه در همين رشته بماند. جيمز بر سر دوراهي سرنوشت‌سازي قرار گرفته. راه پدر را دنبال کند يا به دنبال رشته‌ي مورد علاقه‌ي خودش برود؟

آخرین محصولات مشاهده شده