درباره‌‌ی صومعه پارما

بالزاك اولين منتقدي كه دست به قلم برد و به نقد صومعه پارما پرداخت در وصف اين شاهكار نوشت هر صفحه اين اثر به خودي خود يك رمان است استاندال شهريار مدرن را به رشته تحرير در‌آورده است رماني كه اگر ماكياولي در ايتاليا قرن نوزدهم مي‌زيست مي‌نوشت شهرياران وزيران درباريان و زنان هيچ‌گاه اين‌چنين وصف نشده‌اند دقت‌نظر استاندال در ترسيم جزئيات دست‌كمي از نقاشان هلندي ندارد صومعه پارما سراسر شور و تهور است.مالامال از دسيسه‌هاي سياسي و در عين حال قصه دلداگي و دلسپردگي اين رمان از مان انتشارا 1893 تا به امروز همواره تحسين و تجليل نويسندگان هر عصر و كشوري را برانگيخته طوري كه ايتالو كالوينا صومعه پارما را زيباترين رمان جهان مي شمارد و هنري جميز مي‌نويسد اين رمان همواره در ميان ده رمان برتر جاي خواهد داشت.

آخرین محصولات مشاهده شده