درباره‌‌ی سه‌شنبه‌ها با موري مرد پير مرد جوان و بزرگترين درس زندگي

فرزانگي و شفافيت با زيبايي هر چه تمام در اين كتاب نوشته شده، و علي‌رغم پيچيدگي‌هاي زندگي، سادگي را عاشقانه انتقال داده (دكتر ام اسكات پك). گنجينه‌اي باورنكردني، دركي از مرگ بشر، راهنمايي مهم و سرچشمه روشنگري. كتاب مرشدي كه تجربه مرگ‌اش را سهيم مي‌شود، با دانش و بينشي ژرف، آماده مواجهه با پديده مرگ خواهيم شد. من با اين كتاب خنديدم، گريه كردم، و پنج جلد از آن را براي فرزندان‌مان سفارش دادم.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آخرین محصولات مشاهده شده