درباره‌‌ی سندروم دختر خوب (10 قدم تا رسيدن به قدرت و پايان‌دادن به آزارها)

کتاب سندروم دختر خوب نتيجه‌ي بررسي مسائل و معضلات صدها زني است که براي دريافت مشاوره به بوري انگل مراجعه کرده‌اند. زناني که تنها راه حل براي دوست داشته شدن و جلب توجه و رضايت اطرافيان را در خوب بودن مي‌بينند، زناني که با خوب بودن اين پيام را به اطرافيان خود منتقل مي‌کنند که حد و مرز مشخص رواني يا فيزيکي با ديگران ندارندو نمي‌توانند در برابر درخواست اطرافيان از حريم خود دفاع کنند. انگل با معرفي گونه‌هاي مختلف دختران خوب به شما کمک مي‌کند دريابيد آيا از اين سندروم رنج مي‌بريد يا نه و با ارائه‌ي توصيه‌هاي خردمندانه و تمرينات و نسخه‌هاي عملي گام به گام به شما مي‌آموزد خود واقعي‌تان را بپذيريد و قاطعانه به ديگران نشان دهيد کجا به حريم شما تجاوز و از شما سوء استفاده کرده‌اند.

آخرین محصولات مشاهده شده