درباره‌‌ی سقوط سلطنت (جنگ بزرگ و پایان امپراتوری عثمانی 1908 تا 1922)

كتاب حاضر روايت دهه‌هاي پاياني عمر امپراتوري عثماني است با اولويت دادن به ناآرامي تلاطمات و آشوب‌هايي كه از درون اين ساختار سياسي منجر به افول اقتدار و سپس اضمحلالش گشتند.

آخرین محصولات مشاهده شده