درباره‌‌ی سر جاي من چه‌كار مي‌كني

يكي از شب‌هاي سرد زمستان است و پيشي كوچولو جايي ندارد كه بخوابد. او آرام و بي‌صدا وارد خانه‌اي مي‌شود و جاي گرم و نرم و راحتي پيدا مي‌كند. اما خيلي زود سر و كله‌ي صاحب جا پيدا مي‌شود.

آخرین محصولات مشاهده شده