درباره‌‌ی بازي فكري زيرخاكي

بازي فكري زيرخاكي يك بازي كارتي پر از تعليق است كه در آن هر بازيكن در نقش يك جويندۀ اشياي گران‌بها، با يكي يكي رو كردن كارت هاي گنج تلاش مي‌كند تا بيش‌ترين گنج را به دست آورد. هر كارت تازه‌اي كه رو كند اگرمتفاوت باشد، گنجش را افزون مي‌كند و اگر تكراري باشد هر چه از زير خاك درآورده بوده از چنگش مي‌ستاند و نوبتش را هم مي‌سوزاند. در اين بازي 60 كارت زيرخاكي، يك دفترچه راهنما، 4 كارت راهنما و 8 كارت انگشتري براي بازي پيشفرفته وجود دارد. در اين بازي كارت‌ها را به دو دسته كارت‌هاي سوخته و كارت‌هاي زيرخاكي تقسيم مي‌كنيم. هر بازيكن در نوبتش بايد از روي دستۀ كارت‌هاي زيرخاكي يك كارت كشيده و آن را به رو در منطقه گنج قرار دهد. هر كارتي كه رو مي شود بلافاصله بايد قابليتش اعمال شود. بازيكنان تا زماني‌كه مي‌خواهند مي‌توانند كارت رو كنند ولي اگر يك كارت مشابه با يكي از كارت‌هاي قبلي رو كنند تمام كارت‌ها مي سوزنند و به دسته كارت‌هاي سوخته اضافه مي‌شوند. بازي زماني به پايان مي‌رسد كه يك بازيكن در نوبتش آخرين كارت دستۀ زيرخاكي را رو كند بازي به پايان مي‌رسد و بازيكني كه بيشترين امتياز را گرفته باشد برنده بازي است. اين بازي محصولي است از گروه توليدي مستفيل و گروه رميز و برگرداني است از بازي Dead Man`s Draw تعداد بازيكنان: 2 تا 4 نفر زمان بازي: 15 دقيقه مناسب براي 12 سال به بالا

آخرین محصولات مشاهده شده