درباره‌‌ی بازي فكري گربه‌هاي انفجاري

بر اساس بازي محبوب و پرفروش Exploding Kittens در بازي گربه‌هاي انفجاري فقط بايد سعي کنيد که منفجر نشويد. اگر منفجر نشويد، مي‌بريد ولي اگر منفجر شويد، مي‌بازيد و حالتان گرفته مي‌شود. البته خيلي مهم نيست. کافي است چند دقيقه صبر کنيد تا ديگران هم يک به يک منفجر شوند و فقط يک نفر باقي بماند. آن زمان مجددا بازي کنيد و اميدوار باشيد اين بار شانس بيشتر يارتان باشد. در بازي گربه‌هاي انفجاري ابتدا کارت‌هاي گربه منفجره و کارت‌هاي خنثي‌کننده، که مي‌تواند شما را از انفجار نجات دهد، را از بازي خارج مي‌کنيد. سپس تمام کارت‌ها را بر مي‌زنيد و به هر بازيکن چهار کارت به اضافه يک کارت خنثي کننده مي‌دهيد. کارت‌هاي گربه‌هاي منفجره را به تعداد يکي کم‌تر از بازيکنان، داخل دسته کارت‌ها گذاشته و بر مي‌زنيد و تشکيل مخزن کارت‌ها را مي‌دهد. مخزن کارت‌ها را در ميان ميز بازي گذاشته و هم اکنون بازي آغاز مي‌شود. هر کسي در نوبت خودش هر تعداد کارت که مي‌خواهد مي‌تواند از دستش بازي کند ولي نکته مهم اين است که در پايان نوبت، حتما بايد يک کارت از مخزن بازي بکشد. ممکن است اين کارت، يک کارت گربه منفجره باشد و شايد هم خوش شانس باشيد و نباشد. ولي نگران نباشيد، حتي اگر گربه منفجره باشد، شما هنوز يک کارت خنثي کننده داريد. اما گربه منفجره برمي‌گردد به دسته کارت‌ها تا به زمانش منفجره شود.

آخرین محصولات مشاهده شده