درباره‌‌ی زن 30 ساله

زن سي ساله اثر بالزاك، داستاني پر حادثه است، او در همه داستان‌هايش خالق قهرمانان بسيار زنده‌اي است كه گويي همه آن‌ها را در محيط زندگي خودشان ديده و تصويري از آنان برداشته. در اين داستان نيز به دنبال سرگذشت زني است كه زندگي زناشويي كامش را برنمي‌آورد و سرانجام پس از وسوسه‌هاي بسيار به عشقي گناه‌آلود تن مي‌دهد. وي به كودكي كه حاصل اين عشق اوست بيش از فرزند مشروع خود مهر مي‌ورزد. دختر كه از راز مادرش آگاه است تصميم به از بين بردن كودك مي‌گيرد و او را در داخل رودخانه مي‌اندازد و سرانجام...

آخرین محصولات مشاهده شده