درباره‌‌ی زمستان در سوکچو

زمستان در سوکچو، شهري توريستي واقع در مرز کره جنوبي و شمالي، فرا رسيده و سرما همه چيز را کند کرده است. يک زن دو رگه کره اي-فرانسوي در بخش پذيرش مهمان خانه‌ا‌‌ي قديمي کار مي‌کند. يک روز غروب، مهمان ناخوانده‌اي سر مي‌رسد: يک کارتونيست فرانسوي به نام کرند که مي‌خواهد از اين سرزمين دورافتاده، براي کتاب جديدش الهام بگيرد.

آخرین محصولات مشاهده شده