درباره‌‌ی زمزمه‌هاي شبانه (نيايش‌هاي زيور پرهيزگاران) گفتار امام چهارم زين‌العابدين

((تو آني كه غم از دل‌ها بري و درهم شكني اندوهان را. تو آني كه ابرهاي تيره از افق انديشه‌ها بزدايي اي كه نزاده‌اي و زاده نشده‌اي)) اين كتاب گفتارهاي حضرت سجاد (ع) مي‌باشد.

آخرین محصولات مشاهده شده