درباره‌‌ی روزي در سرزميني

حادثه‌اي که مي‌خواهم تعريف کنم، در سال 128 قبل از ميلاد رخ داده است. دقت بفرماييد: نمي‌گويم رخ داده بود، مي‌گويم رخ داده است. من اين ماجرا را از كتاب‌هاي تاريخي نگرفته‌ام، بلکه خودم آن را از سر گذرانده‌ام. کوچ کردن روح، يعني زندگي در قالب انسان‌هايي که در گذشته زيسته‌اند، باور داريد؟

آخرین محصولات مشاهده شده