درباره‌‌ی رنگ‌آميزي كودكان 1 (3 تا 6 سالگي)

رنگ آميزي فعاليتي است که کمک مي‌کند مهارت‌هاي شناختي کودک تقويت شود و در غين حال با تمرين دست ورزي در رشد مهارت‌هاي حرکتي کودک نيز موثر مي‌باشد.

آخرین محصولات مشاهده شده