درباره‌‌ی راز

کتاب راز نوشته راندا برن شايد يکي از معروف‌ترين کتاب‌ها در حوزه مثبت انديشي و بدست آوردن موفقيت و ديد مثبت به کائنات است. خلاصه کتاب راز در کتاب راز از قانون جذب صحبت مي‌شود، قانوني که در کتاب بر تاثيرگذاري آن روي زندگي‌تان پافشاري شده است. قانون جذب به شما مي‌گويد به هرچيزي که فکر کنيد آن چيز بيشتر به سمت شما جذب مي‌شود و قضاياي مشابه جذب يکديگر مي‌شوند. به طور مثال تا الان برايتان پيش آمده است که به يک ماشين لوکس و خاص فکر کنيد و از آن پس در هر کوچه و خياباني که عبور مي‌کنيد، به‌صورت غيرارادي متوجه وجود آن ماشين شويد و برايتان جلب توجه کند؟ از اتفاقات اين‌چنيني تحت‌عنوان قانون جذب ياد مي‌شود. قانون جذب به شما ياد مي‌دهد که به هر موضوعي در افکارتان بيشتر بپردازيد و به آن بها بدهيد، در زندگي واقعي برايتان اتفاق خواهد افتاد. وقتي حس ناخوشايندي داريد، روي فرکانسي هستيد که چيزهاي ناخوشايند بيشتري را به سوي خود جذب مي‌کنيد و وقتي احساس خوشايندي داريد، با قدرت تمام چيزهاي خوب را به‌طرف خود جذب مي‌کنيد. اين قانون سه مرحله دارد: 1-خواستن : خواسته‌هاي دقيقي داشته باشيد و با جزئيات در تصوير‌سازي درستِ آن تلاش کنيد. سؤالات مبهم پاسخ‌هاي مبهمي نيز به‌دنبال دارد. آنچه را مي‌خواهيد با جزئيات دقيقي روي کاغذ بنويسيد. 2-باور داشتن: اگر پيوندي جدانشدني با اهدافتان داشته باشيد، اعتماد به‌نفس خاصي نيز در همه وجودتان جريان پيدا مي‌کند تا مسير را براي شما ساده و هموار کند. 3-رسيدن: تصور کنيد رسيدن به اهداف‌تان چه حسي را در شما ايجاد مي‌کند. زندگي پس‌از آن به چه صورت خواهد بود؟ با شفافيت کامل تصويرسازي کنيد. اين اتفاق باعث مي‌شود تا اعمال شما در مسير درستي قرار گيرد. نقد کتاب راز اگر شما به پاسخ کائنات به افکار و رفتارتان اعتقاد نداريد و مفاهيمي مثل انرژي درماني برايتان بي‌معني است، خواندن اين کتاب را به شما توصيه نمي‌کنيم. اما اگر اين مفاهيم در زندگي شما کاربرد داشته اند در ادامه با ما همراه باشيد. نقدهاي زيادي به قانون جذب وارد است و اين قانون موافقان و مخالفان خود را دارد: موافقان آن مي‌گويند افکار خاصيت مغناطيسي و فرکانس دارند. وقتي فکر مي‌کني، ‌افکارت را به جهان خارج مي‌فرستي و آن ها با خاصيت مغناطيسي تمام چيزهاي مشابهي را که از نظر فرکانس با آن يکي هستند به خود جذب مي‌کنند. هر فکري که از ذهن خارج شود دوباره به منبعش برمي‌گردد و اين منبع خود تو هستي. تو مثل يک برج فرستنده‌ي امواج تلويزيوني هستي و با فکرهايت فرکانسي را پخش مي‌کني. اگر مي‌خواهي چيزي را در زندگي‌ات عوض کني. بايد با تغيير دادن فکرهايت فرکانس را عوض کني. مخالفان آن هم نظريه‌هاي اين قانون را اغراق‌آميز و تبليغاتي و غيرقابل اثبات از طريق علوم تجربي مي‌دانند و فلسفه‌ي درستي پشت آن نمي‌بينند. قضيه ديگري که بيان مي‌کنند اين است که اگر شما چيزي را بخواهيد و فرد ديگري متناقض آن را بخواهد، نتيجه چيست؟ اگر شما کشاورز باشيد و درخواست شما از کائنات بارش باران باشد و همسايه شما کوزه گر باشد و باران نخواهد تکليف چيست؟ کائنات کام کداميک از شما را شيرين مي‌کند؟ جملات برگزيده کتاب راز سپاسگزاري فرآيند نيرومندي است براي تغيير دادن انرژي تو و آوردن بيشتر چيزهايي که مي‌خواهيد زندگي است. قانون جذب مانند غول چراغ علاالدين تمام خواسته‌هاي ما را برآورده مي کند. شکرگزاري پيشاپيش بابت آنچه که مي‌خواهي سبب مي‌شود که سريعتر به آرزوها و خواسته‌هايت برسي و امواج قدرتمندي را به جهان هستي ساطع کني. هر چقدر عشق بيشتري را درونت احساس کني و امواج عاشقانه‌ي بيشتري را ساده کنيد نيروي بيشتري را مي‌تواني مهار کني. کتاب‌هاي مشابه راز اگر موضوع کتاب راز برايتان جذاب است احتمالا با کتاب‌هايي همچون: بينديشيد و ثروتمند شويد، از دولت عشق، بنويس تا اتفاق بيفتد و شفاي زندگي برايتان جذاب خواهند بود.

آخرین محصولات مشاهده شده