درباره‌‌ی ذهن ذن ذهن آغازگر

کتاب ذهن ذن، ذهن آغازگر نوشته‌ي شونريو سوزوکي نخستين بار در سال 1970 منتشر شده است. اين کتاب يکي از پرطرفدارترين و محبوب‌ترين آثار در حوزه ذن به شمار مي‌آيد که شامل سخنان شونريو سوزوکي يکي از تاثيرگذارترين استادان معنوي قرن بيستم است. کتاب ذهن ذن، ذهن آغازگر توسط علي‌ظفر قهرماني‌نژاد به فارسي ترجمه شده و انتشارات بيدگل آن را منتشر کرده است. درباره نويسنده سوزوکي راهب و معلمي است که به عنوان باني اصلي ذن در آمريکا و يکي از اثرگذارترين معلمان معنوي قرن بيستم شناخته مي‌شود. سوزوکي کاهني ژاپني از مکتب سوتو است که تا زمان مرگ به معلمي مشغول بوده و به دليل تاسيس اولين صومعه بودايي در خارج از آسيا به شهرت رسيده است. از ديگر کتاب‌هاي مطرح او که به فارسي ترجمه شده مي‌توان به کتاب نهرهاي منشعب در تاريکي جاري‌اند اشاره کرد. سوزوکي در کتاب ذهن ذن، ذهن آغازگر با زباني صريح از بوديسم در مقام مذهب سخن مي‌گويد و پيوسته تلاش مي‌کند تا مخاطب ذهن خود را از طريق مراقبه پاکسازي کند. درباره کتاب ذهن ذن، ذهن آغازگر هدف سوزوکي در اين کتاب آموزش تمرين براي ذهن آغازگر است و مجموعه تمرين‌هايي براي شناخت و تربيت ذهن آغازگر ارائه شده تا مخاطب بتواند براي مدتي ذهن آغازگر خود را حفظ نگه دارد. اين کتاب شامل سه بخش است که در بخش اول تحت عنوان تمرين درست، به موضوعاتي نظير حالت بدن، تنفس، کنترل، امواج ذهن، علف‌هاي هرز ذهن و... پرداخته شده است. بخش دوم با عنوان نگرش درست درباره موضوعاتي از قبيل راه ثابت، تکرار، تلاش درست، اشتباهات تمرين، پايداري، مراوده و... صحبت مي‌کند. عنوان بخش سوم نيز درک درست است که به مسائلي همچون روحيه ذن سنتي، کيفيت هستي، آرامش، بوديسم اصيل، طبيعي بودن و... مي‌پردازد.

آخرین محصولات مشاهده شده