درباره‌‌ی دکتر ژیواگو (2 جلدی)

رمان دکتر ژيواگو حماسي که به تأثيرات انقلاب روسيه و عواقب آن بر خانواده اي بورژوا و ثروتمند مي پردازد، تا سال 1987 در اتحاد جماهير شوروي اجازه ي چاپ نداشت. يکي از نتايج انتشار رمان دکتر ژيواگو در کشورهاي غربي، طرد شدن همه جانبه ي بوريس پاسترناک توسط مقامات شوروي بود. زماني که پاسترناک در سال 1958 برنده ي جايزه ي نوبل ادبيات شد، به اجبار، از پذيرفتن آن امتناع کرد. گرچه کتاب، خيلي زود به يکي از پرفروش ترين آثار داستاني در سراسر دنيا تبديل گرديد. دکتر يوري ژيواگو، من ديگر خود نويسنده، شاعر، فيلسوف و پزشکي است که زندگي اش به واسطه ي جنگ و البته عشقش به لارا، همسر يک انقلابي، مختل شده است. سرشت ظريف و هنرمندانه ي ژيواگو، از او در برابر بي رحمي و خشونت بلشويک ها، انساني بسيار آسيب پذير ساخته است. اشعار اين شخصيت به ياد ماندني، جزء زيباترين قسمت هاي رمان دکتر ژيواگو جذاب و خاطره ساز است.

آخرین محصولات مشاهده شده