درباره‌‌ی دندان لق خرسي

در اين كتاب حيوانات به خرسي كه دچار مشكل شده است كمك مي‌كنند. كودك در اين داستان مي‌آموزد كه با همكاري و مشاركت هم مي‌توان برخي از مسائل را حل كرد.

آخرین محصولات مشاهده شده