درباره‌‌ی دفتر يادداشت‌هاي برادران كارامازوف

دفترياداشت‌هاي برادران كارامازوف در واقع طرح و نسخه اوليه اين رمان است. برخي از طرح‌هاي اوليه صحنه ها در دفتر ياداشت‌ها با نسخه نهايي، حتي از نظر زبان‌شناختي، تقريبا يكسان است. تفاوت بين ياداشت‌ها و رمان، تفاوت بين عرضه طرح اوليه و تحقق يك اثر كامل است، تفاوت بين مفاهيم و تحقق دراماتيك مفاهيم.

آخرین محصولات مشاهده شده