درباره‌‌ی دست‌ورزي نشانه‌هاي فارسي (براي پيش‌دبستاني و پايه اول)

اين کتاب به صورت وايت برد و براي کودکان پيش دبستان و پايه اول با هدف تقويت و رشد مهارت نوشتاري حروف فارسي طراحي شده است .در اين کتاب سعي شده تصاوير، عيني وقابل فهم براي بچه باشد تا نام تصوير را بيان کند و به صداي حرف مورد نظر که رنگي مشخص شده توجه نمايد و همراه نوشتن صداي حروف را هم ياد بگيرد. کودکان تشنه ي يادگيري هستند و در بهترين سن آموزش و يادگيري قراردارند .کمک کنيم تا مهمترين نياز آنان خواندن و نوشتن به بهترين شکل ممکن صورت پذيرد استفاده از اين کتاب مهارت دست ورزي بچه ها را بالا مي برد .در کنار کودکانمان شاهد پيشرفت آنان باشيم. اميد است با انجام تمرينات نوشتاري، کودکانمان مشکل کمتري در نوشتن داشته باشند.

آخرین محصولات مشاهده شده