درباره‌‌ی دختر آفتاب

اگر «آنيمه» (انيميشن ژاپني) و «مانگا» (کميک ژاپني) را دو رأس يک مثلث فرض کنيم، رأس سوّم آن «رمان راحت خوان» است، اين رمان‌ها مي‌تواند هر ژانر و مضموني داشته باشد و ممکن است مناسب کودک يا بزرگسال باشد، ولي به هر حال بايد به نوعي بايد به فلسفه و اخلاقيّات بپردازد، بي‌آن‌که از سادگي و رواني متن بکاهد و درگير صنايع ادبي و تمثيل و تشبيهات پيچيده شود. رمان راحت خوان به هر حال بايد مطالعه‌اش براي خواننده راحت باشد.

آخرین محصولات مشاهده شده