درباره‌‌ی خانواده جاسوس 7

توايلايت، جاسوس چيره‌دستي است که در عمليات‌هاي سري خطرناک نظير ندارند. او در آخرين ماموريتش براي نجات دنيا مجبور است تا تشکيل خانواده دهد، مي‌توان گفت بلاخره او هم نقطه‌ضعفي دارد. درحاليکه داناوان دزموند بعد از مدت‌ها با پسرش خلوت کرده است توايلايت خلوتشان را بر هم مي‌زند و براي اولين بار با هدفش رودررو مي‌شود. توايلايت موفق مي‌شود خودش را در دل داناوان ديرجوش جا دهد؟

آخرین محصولات مشاهده شده