درباره‌‌ی خانه ما

در صبحي دل‌انگيز در حومه لندن، خانوادهاي مشغول اسباب‌كشي به خانه‌اي هستند كه به تازگي در خيابان ترينيتي خريده‌اند. چيز عجيبي نيست؛ جز اين‌كه آن‌جا خانه‌ي شماست و آن‌ را نفروخته‌اند.

آخرین محصولات مشاهده شده