درباره‌‌ی حلزون غمگيني كه لاك نداشت

تا حالا بچه کانگورويي ديده‌اي که دستفروشي کند؟ يا بچه حلزوني که مهاجرت کرده باشد؟ سوسک کوچولويي که الگوي خياطي ببرد چي؟ يا کلاغي که جادو جنبل بلد باشد؟ آن را هم نديده‌اي؟ همه اين‌ها بين جاده غان و سرو زندگي مي‌کنند.

آخرین محصولات مشاهده شده