درباره‌‌ی جورج و هم‌بازي جديد (دنياي پپا 22)

جورج اسباب‌بازي دايناسورش را خيلي دوست دارد، ريچارد هم همين‌طور. توي زمين بازي آن‌ها نمي‌خواهند اسباب‌بازي‌هايشان را به هم بدهند و دوتايي با آن‌ها بازي کنند. فکر مي‌کني پپا و ربکا خرگوشه موفق مي‌شوند به برادرهايشان ياد بدهند با مهرباني با هم بازي کنند؟

آخرین محصولات مشاهده شده