درباره‌‌ی تازه از کارخانه (باب اسفنجی شلوار مربعی)

آقاي خرچنگ همبرگرهاي خرچنگي منجمد مي فروشد و براي فيلم هاي تبليغاتي جديدش به يك ستاره نياز دارد: پاتريك ستاره ي دريايي! اما آيا شهرت و ثروت بين باب اسفنجي و بهترين دوستش قرار مي گيرد؟

آخرین محصولات مشاهده شده