درباره‌‌ی تاريخ انگلستان

تاريخ انگلستان اثر هارولد جي . شولتز به ترجمه دکتر عباسقلي غفاري فرد در 25 فصل از شالوده هاي دوران معاصر را در بر مي گيرد. نويسنده اين اثر مورخي اهل کاناداست. در اين اثر از حکومت رومي ها بر انگلستان تسلط وايکينگ ها با پادشاهي وسکس که تا 800 ميلادي حاکميت بر انگلستان داشتند و بالاخره از پادشاهي آْفرد کبير که به عنوان رهبري انگلستان شناخته شد بحث مي شود. پس از آن تاريخ اختصاصي اين کشور آغاز مي شود و تا دهه هفتاد سده بيستم ميلادي را در بر مي گيرد. در اين اثر از ديدگاههاي مختلف سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، ادبي، فلسفي و اقتصاد و جنگ به بررسي تاريخ انگلستان پراخته شده است.

آخرین محصولات مشاهده شده