درباره‌‌ی بی‌سوادی که حساب و کتاب سرش می‌شد

رئیس تازه منصوب شده تخلیه چاه بخش b سووتو، هرگز پا به مدرسه نگذاشته بود. از طرفی به این دلیل که مادرش مسائل دیگری را در اولویت قرار داده بود، و از طرف دیگر به این دلیل که این دختر در آفریقای جنوبی به دنیا آمده بود، آن هم در اوایل دهه شصت که قدرت‌مداران عالم سیاست معتقد بودند که کودکانی از جنس نومبکو اصلا به حساب نمی‌آیند. نخست‌وزیر آن زمان به‌خاطر طرح این سوال نغز، شهره خاص و عام بود: اصلا سیاه‌پوستان باید به مدرسه بروند، وقتی که به هر حال برای حمل چوب و آب خلق شده‌اند؟

آخرین محصولات مشاهده شده