درباره‌‌ی بچه سوسكي كه عاشق پرواز بود

تا حالا بچه کانگورويي ديده‌اي که دستفروشي کند؟ يا بچه حلزوني که مهاجرت کرده باشد؟ سوسک کوچولويي که الگوي خياطي برد چي؟ يا کلاغي که جادو جنبل بلد باشد؟ آن را هم نديده‌اي؟ همه‌ي اين‌ها بين جاده‌ي غان و سرو زندگي مي‌کنند. اين کتاب را بخوان تا با قصه‌ي يکي از اين موجودات بانمک آشنا شوي.

آخرین محصولات مشاهده شده