درباره‌‌ی بي‌سوادي كه حساب و كتاب سرش مي‌شد

رئيس تازه منصوب شده تخليه چاه بخش b سووتو، هرگز پا به مدرسه نگذاشته بود. از طرفي به اين دليل كه مادرش مسائل ديگري را در اولويت قرار داده بود، و از طرف ديگر به اين دليل كه اين دختر در آفريقاي جنوبي به دنيا آمده بود، آن هم در اوايل دهه شصت كه قدرت‌مداران عالم سياست معتقد بودند كه كودكاني از جنس نومبكو اصلا به حساب نمي‌آيند. نخست‌وزير آن زمان به‌خاطر طرح اين سوال نغز، شهره خاص و عام بود: اصلا سياه‌پوستان بايد به مدرسه بروند، وقتي كه به هر حال براي حمل چوب و آب خلق شده‌اند؟

آخرین محصولات مشاهده شده