درباره‌‌ی برزخ رها شدگان (3 گانه تسخیرگر 2)

برزخ گم شدگان، سرزمين بچه هاي مرده است. نيک يا «غول شکلاتي» مي خواهد به بچه هاي برزخ گمشدگان کمک کند تا خودشان را به نور انتهاي تونل برسانند. از سوي ديگر، مري هاي تاور ملکه ي خودنشانده و خطرناک بچه هاي برزخ گم شدگان اصرار دارد ارواح بچه ها را براي هميشه در اين جهان، بين مرگ و زندگي نگه دارد. مري که سوار بر خاطره اي از سفينه ي غول پيکر «هيندنبورگ» سفر مي کند، روزبه روز نفوذ بيشتري ميان بچه هاي برزخ گمشدگان پيدا مي کند و بر تعداد طرف دارانش افزوده ميشود. در اين ميان آلي رانده شده، همراه با مايکي که زماني مک گيل تنها هيولاي واقعي برزخ گمشدگان بود، به خانه مي رود تا پدر و مادرش را پيدا کند. آلي هر روز بيشتر به هيجان تسخير کردن آدم هاي زنده وابسته مي شود، تا اينکه سرانجام حقيقت تکان دهنده اي را درباره ي تسخيرگران کشف ميکند...

آخرین محصولات مشاهده شده